شات بحر الافلام

افضل مجموعة من اكواد html لأصحاب مدونات Bloggerاكواد html لأصحاب مدونات بلوجر

:67:


كود اخر المواضيع

كود:
<br/>< style="text/javascript" src="http://wa7ed.mn.elnas.googlepages.com/rec-posts.js"></>< style="text/javascript">var numposts = 5;var showpostdate = true;var showpostsummary = true;var numchars = 100;var standardstyling = true;</>< src="http://egypt-goldentours1974.blogspot.com/feeds/posts/default?orderby=updated&alt=json-in-&callback=showrecentposts"></>********
كود mp3 للقران الكريم
كود:
center><p style="visibility:visible;"><embed src="http://assets.myflashfetish.com/swf/mp3/mff-stick.swf?myid=19442782&path=2009/03/14" quality="high" wmode="transparent" flashvars="mycolor=111111&mycolor2=99CCCC&mycolor3 =FFFFFF&autoplay=true&rand=1&f=4&vol=100&pat=9&gra d=false" width="219" height="35" name="myflashfetish" salign="TL" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" border="0" style="visibility:visible;width:219px;height:35px; " /><br><a href="http://www.mixpod.com/playlist/19442782" target="_blank"><img src="http://assets.myflashfetish.com/images/get-tracks.gif" title="Get Music Tracks!" style="border-style:none;" alt="Music"></a><a href="http://www.mixpod.com" target="_blank"><img src="http://assets.myflashfetish.com/images/make-own.gif" title="Create A Playlist!" style="border-style:none;" alt="Playlist"></a><br /><a href="http://mixpod.com">Music Playlist</a> at <a href="http://mixpod.com">MixPod.com</a></p></center********
كود زر
كود:

<br/><br/><form><input value="اكتب هنا اسم الزر" onclick="alert('اكتب هنا ما تشاء'); return true" type="button"/></form><br/><br/>********
كود اعلان نصي
كود:

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="54%" id="AutoNumber2" height="74">
   <tr>
    <td width="100%" height="74">
<p align="right"> <font style="font-size:16px" color="#000000" face="Arial"><b> <a href="اكتب هنا رابط مدونتك" target="_blank" class="style1">اكتب اسم مدونتك هنا</a> <br>
</b></font><font style="font-size:8px" color="#000000" face="Arial"><b><a href="اكتب رابط مدونتك" target="_blank" class="style1"><br></a></b></font><font style="font-size:16px" color="#000000" face="Arial"><b>اسم مدونتك<br>
</b></font><font style="font-size:16px" color="#007700" face="Arial"></font></td>
   </tr>
  </table>********
كود ايميل للياهو لمدونتك


كود:

<center>
<font face="Arial" color="black" 
size="+1"><b>بريد ياهو </b></font>
<p>
<!-- SpaceID=150500018 loc=Z noad -->
<form dir="ltr" autocomplete="off" action="http://login.yahoo.com/config/login?f9p32lgm8eokn" 
name="a" method="post"><input name=".tries" type="hidden"/> <input value="ym" name=".src" 
type="hidden"/> <input name=".last" type="hidden"/> <input name="promo" 
type="hidden"/> <input name=".intl" type="hidden"/> <input name=".bypass" type="hidden"/> 
<input name=".partner" type="hidden"/> <input value="Y" name=".chkP" type="hidden"/> <input 
name=".done" type="hidden"/> 
<font face="Arial" size="-1">Yahoo! 
ID:</font>
<input maxlength="32" name="login" size="20"/>
<font face="Arial" 
size="-1">Password:</font>
<input maxlength="32" name="passwd" size="20" type="password"/>


<input value="Sign in" type="submit"/>

<tbody>
</tbody></form></p></center>
<p>
<p>
<center>
<font face="Arial" color="black" 
size="-9"><b>Eqla3_soft.com </b></font>
<p></p></center></p></p>********
كود نص متحرك
كود:
<marquee behavior="alternate">اكتب هنا عبارتك</marquee>********
كود لاضافة رابط صورة متحركة
كود:
<img src="هنا رابط الصورة">
<p align="left"><a href=""><img border="0" src="رابط الصورة" title=""/></a></p>********
كود رسالة ترحيب عند الدخول للمدونة
كود:

< language="JavaScript">
<!--
window.alert("اكتب هنا العبارة الترحيبية")
// -->
</>********
كود منع استخدام الزر الايمن للماوس / منع النسخ
كود:
<if condition="$show['guest']"> < language="JavaScript1.2"> if (window.Event) document.captureEvents(Event.MOUSEUP); function nocontextmenu() { event.cancelBubble = true event.returnValue = false; return false; } function norightclick(e) { if (window.Event) { if (e.which == 2 || e.which == 3) return false; } else if (event.button == 2 || event.button == 1) { event.cancelBubble = true event.returnValue = false; return false; } } document.oncontextmenu = nocontextmenu; document.onmousedown = norightclick; </> < language="JavaScript1.1"> <!-- Original: Martin Webb (r7eg@knoze.com) --> <!-- This and many more are available free online at --> <!-- The JavaScript Source!! http://javascript.internet.com --> <!-- Begin function right(e) { if (navigator.appName == 'Netscape' && (e.which == 3 || e.which == 2)) return false; else if (navigator.appName == 'Microsoft Internet Explorer' && (event.button == 2 || event.button == 3)) { alert("اكتب هنا رسالتك"); return false; } return true; } document.onmousedown=right; document.onmouseup=right; if (document.layers) window.captureEvents(Event.MOUSEDOWN); if (document.layers) window.captureEvents(Event.MOUSEUP); window.onmousedown=right; window.onmouseup=right; // End --> </> </if>
********

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
مدونة بحر الافلام © 2010 | افلام اون لاين : ممدونة بحر الافلام | Designed by Blogger Hacks | Blogger Template by ColorizeTemplates